Siguldas 1. pamatskola

Pulkveža Brieža iela 105
Sigulda

Vārda dienas: Anita, Anitra, Zīle Sveicināti, tu esi nezināmais viesis!

Sākums

Lietotājs:

Parole:


2019./2020. mācību gada jaunumi

Skolas noteikumi

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Kārtība, kādā veidā tiek ierobežota vardarbība.

Darba kārtības noteikumi (darbiniekiem).

Kavējumu pieteikšanas kārtība skolā.

Informācija vecākiem par kavējumu pieteikšanu.

Veidlapa kavējumu pieteikšanai skolā.

Noteikumi skolēnu pētnieciskajiem darbiem.

Personu datu aizsardzības noteikumi.

Ierobežotas informācijas saraksts.

Ministru kabineta noteikumi

2019./2020. mācību gada semestru un brīvlaiku termiņi.

Valsts pārbaudījumu norises kārtība.

Prasības pedagogu izglītībai un tālākizglītībai (11.09.2018. MK noteikumi Nr.569).

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu.

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu (jaunais - spēkā no 2020.gada 1. septembra).

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

Valmieras prezentācijas par ..56.. programmas realizāciju

Atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Mācību plāna sastādīšana skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.


Siguldas 1. pamatskola

Sigulda 2010